ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΑ - ΔΙΕΓΕΡΤΕΣ

 • O ατταπουλγίτης GEOBEST SI200 (0,25-1,18mm λεπτός κόκκος) είναι πορώδης, κοκκώδης άργιλος για την ενίσχυση της απόδοσης του εδάφους και της τύρφης, την αύξηση της αντοχής και της ευρωστίας των φυτών. Το προϊόν μπορεί να αναμιχθεί στο έδαφος ή να χρησιμοποιηθεί και ως απορροφητικό στρώμα στον πυθμένα γλαστρών. Χαρακτηριστικά:
  • 100% φυσικό προϊόν
  • πορώδης, κοκκώδης άργιλος με χαμηλή περιεκτικότητα σε σκόνη
  • επιτυγχάνει καλύτερο αερισμό του εδάφους αυξάνοντας το πορώδες του
  • αυξάνει τη συγκράτηση θρεπτικών ουσιών
  • προσροφά και αποδεσμεύει σταδιακά το πλεονάζον άζωτο, κάλιο και φώσφορο δεσμεύει τα βαρέα μέταλλα
  • αυξάνει την ικανότητα συγκράτησης υγρασίας του εδάφους μειώνοντας σημαντικά τη χρήση νερού ρυθμίζει την υγρασία του εδάφους κατά τη διάρκεια ξηρών ή υγρών περιόδων
  • μειώνει τη συρρίκνωση του εδάφους μεταξύ κύκλων ποτίσματος
  • βοηθάει την ανάπτυξη βαθύτερης ρίζας των φυτών
  • βελτιώνει την ανάκτηση του ριζικού συστήματος κατά το ξερίζωμα φυτών μειώνει τη συμπίεση του εδάφους
 • Διεγέρτης Ριζοβολίας Rizolon 50cc. Φυσικός διεγέρτης ριζοβολίας και ενδυνάμωσης των καλλιεργειών. Εξελιγμένο σύμπλοκο παρασκεύασμα, πλούσιο σε βιοδιεγερτικά συστατικά. Δεν παρουσιάζει καμία φυτοτοξικότητα ακόμα και αν υπερβληθούν οι δοσολογίες. Αντίθετα βοηθάει τα φυτά να ξεπεράσουν φυτοτοξικές ή άλλες δυσμενείς καταστάσεις. Προάγει την ταχεία ανάπτυξη του ριζικού συστήματος και είναι κατάλληλο για φιντάνια, μοσχεύματα, μεταφυτευμένα φυτάρια και νεαρά φυτά. Επιπλέον είναι ένας άριστος τρόπος ανάπτυξης και συντήρησης δοκιμαζόμενων εγκαταστάσεων χλοοταπήτων, χώρων αθλοπαιδιών, γηπέδων γκολφ, χώρων αναψυχής κλπ. Μπορεί να χρησιμοποιείται  σε όλα τα προγράμματα λίπανσης. Εφαρμόζεται με ψεκασμό, συστήματα άρδευσης, ριζοποτίσματα και εκχύσεις στο έδαφος. Με την εφαρμογή του επιτυγχάνεται:
  • Δημιουργία πλούσιου και υγιούς ριζικού συστήματος και καλύτερη εγκατάσταση των φυτών.
  • Επιτάχυνση της απορρόφησης των θρεπτικών στοιχείων.
  • Διέγερση μηχανισμών σχηματισμού της χλωροφύλλης.
  • Επιμήκυνση της περιόδου ανάπτυξης και του χρόνου ζωής των φυτών.
  • Εντονότερος ρυθμός ανάπτυξης.

Τίτλος

Go to Top