ΦΙΔΟΠΑΓΙΔΑ ΜΕ ΚΟΛΛΑ

ΦΙΔΟΠΑΓΙΔΑ ΜΕ ΚΟΛΛΑ

Φιδοπαγίδα με κόλλα.
Δολωματική παγίδα μη τοξική, που προσελκύει και παγιδεύει ερπετά στο εσωτερικό της, όπου υπάρχει επιφάνεια με ειδική κόλλα. Τοποθετείτε την παγίδα σε “περάσματα” φιδιών, για χρονικό διάστημα μιάς εβδομάδας και σε περίπτωση που δεν υπάρξει παγίδευση ερπετού, αλλάζετε την θέση της. Πετάτε την παγίδα με προσοχή, σε περίπτωση που έχει αιχμαλωτιστεί στο εσωτερικό της κάποιο φίδι. Το προϊόν είναι κατασκευασμένο, ώστε να μην δίνει πρόσβαση σε παιδιά ή κατοικίδια.   

Περιγραφή

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΙΒΩΤΙΟ
SNAKE TRAP 21 X 32cm 10

Τίτλος

Go to Top