ΔΙΕΓΕΡΤΗΣ ΡΙΖΟΒΟΛΙΑΣ RIZOLON

ΔΙΕΓΕΡΤΗΣ ΡΙΖΟΒΟΛΙΑΣ RIZOLON

Διεγέρτης Ριζοβολίας Rizolon 50cc. Φυσικός διεγέρτης ριζοβολίας και ενδυνάμωσης των καλλιεργειών.

Εξελιγμένο σύμπλοκο παρασκεύασμα, πλούσιο σε βιοδιεγερτικά συστατικά. Δεν παρουσιάζει καμία φυτοτοξικότητα ακόμα και αν υπερβληθούν οι δοσολογίες. Αντίθετα βοηθάει τα φυτά να ξεπεράσουν φυτοτοξικές ή άλλες δυσμενείς καταστάσεις. Προάγει την ταχεία ανάπτυξη του ριζικού συστήματος και είναι κατάλληλο για φιντάνια, μοσχεύματα, μεταφυτευμένα φυτάρια και νεαρά φυτά. Επιπλέον είναι ένας άριστος τρόπος ανάπτυξης και συντήρησης δοκιμαζόμενων εγκαταστάσεων χλοοταπήτων, χώρων αθλοπαιδιών, γηπέδων γκολφ, χώρων αναψυχής κλπ. Μπορεί να χρησιμοποιείται  σε όλα τα προγράμματα λίπανσης. Εφαρμόζεται με ψεκασμό, συστήματα άρδευσης, ριζοποτίσματα και εκχύσεις στο έδαφος.
Με την εφαρμογή του επιτυγχάνεται:

  • Δημιουργία πλούσιου και υγιούς ριζικού συστήματος και καλύτερη εγκατάσταση των φυτών.
  • Επιτάχυνση της απορρόφησης των θρεπτικών στοιχείων.
  • Διέγερση μηχανισμών σχηματισμού της χλωροφύλλης.
  • Επιμήκυνση της περιόδου ανάπτυξης και του χρόνου ζωής των φυτών.
  • Εντονότερος ρυθμός ανάπτυξης.

Περιγραφή

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΙΒΩΤΙΟ
RIZOLON 50ml 12

Τίτλος

Go to Top