ΔΑΚΟΠΑΓΙΔΑ

ΔΑΚΟΠΑΓΙΔΑ

Λειτουργεί με νερό, προσελκυστικό τροφής και χρώματος. Προσελκύουν και παγιδεύουν δάκο, που δεν μπορούν να διαφύγουν και πνίγονται. Αντίθετα με τα προηγούμενα είδη παγίδων απαιτείται εβδομαδιαία παρακολούθηση για συμπλήρωση νερού, και έχουν πολλαπλές χρήσεις.

Κατηγορίες: ,

Περιγραφή

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΙΒΩΤΙΟ
DACUS TRAP 36

Τίτλος

Go to Top