ΑΤΤΑΠΟΥΛΓΙΤΗΣ

ΑΤΤΑΠΟΥΛΓΙΤΗΣ

O ατταπουλγίτης GEOBEST SI200 (0,25-1,18mm λεπτός κόκκος) είναι πορώδης, κοκκώδης άργιλος για την ενίσχυση της απόδοσης του εδάφους και της τύρφης, την αύξηση της αντοχής και της ευρωστίας των φυτών. Το προϊόν μπορεί να αναμιχθεί στο έδαφος ή να χρησιμοποιηθεί και ως απορροφητικό στρώμα στον πυθμένα γλαστρών.

Χαρακτηριστικά:

 • 100% φυσικό προϊόν
 • πορώδης, κοκκώδης άργιλος με χαμηλή περιεκτικότητα σε σκόνη
 • επιτυγχάνει καλύτερο αερισμό του εδάφους αυξάνοντας το πορώδες του
 • αυξάνει τη συγκράτηση θρεπτικών ουσιών
 • προσροφά και αποδεσμεύει σταδιακά το πλεονάζον άζωτο, κάλιο και φώσφορο
  δεσμεύει τα βαρέα μέταλλα
 • αυξάνει την ικανότητα συγκράτησης υγρασίας του εδάφους μειώνοντας σημαντικά τη χρήση νερού
  ρυθμίζει την υγρασία του εδάφους κατά τη διάρκεια ξηρών ή υγρών περιόδων
 • μειώνει τη συρρίκνωση του εδάφους μεταξύ κύκλων ποτίσματος
 • βοηθάει την ανάπτυξη βαθύτερης ρίζας των φυτών
 • βελτιώνει την ανάκτηση του ριζικού συστήματος κατά το ξερίζωμα φυτών μειώνει τη συμπίεση του εδάφους

Περιγραφή

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΙΒΩΤΙΟ
Garden’s Best 3kg 4
Garden’s Best 20kg 1

Τίτλος

Go to Top